Skolerne i Arentsminde

Før skolerne blev bygget var der omgangsskoler. Det vil sige, at lærerne tog rundt på gårdene og underviste børnene.

Da Folkeskoleloven kom, blev kommunerne påbudt at bygge skoler.

I 1840 blev Røgild skole bygget. Distriktet omfattede Røgild by og Langeslund.
Skolen var meget lille og i 1869 blev der bygget en større. Skolen var en ”toklasset”. Den ene klasse gik om formiddagen, den anden om eftermiddagen. Der var tilknyttet en lærer, der havde bopæl på skolen.

I 1869 blev der bygget en skole på Langeslund Enge og den blev i starten kaldt Langeslund Huses skole. Da jernbanen kom og derved Arentsminde station, blev den omdøbt til Arentsminde skole. Den brændte i 1874, men blev genopbygget på samme sted. Skolen fungerede indtil 1926, hvor der blev bygget en større ikke så langt der fra.

Arentsminde Baptistskole blev opført i 1883 og blev på grund af dens lidenhed kaldt ”Domkirken”, idet den foruden skole, også var en velbesøgt søndagsskole for baptister på egnen. Skolen ophørte i 1912, men fortsatte som søndagsskole.

I 1959 blev det sidste af Langeslund Hovedgaard nedrevet og på stedet blev der opført en ny skole, som afløste de små skoler i Arentsminde.
Skolen blev navngivet Langeslund skole og blev indviet i 1960.
Der var 2 klasseværelser og en gymnastiksal, og der var 5 klassetrin. Efter 5. klasse skulle man til Halvrimmen skole.

Skolen blev nedlagt i 2011 og bliver nu brugt som Kulturcenter. Kulturcentret stiller lokaler og faciliteter til rådighed for alle byens foreninger og det er efterhånden blevet Arentsmindes fælles samlingssted.