Langeslund Kirke

Kirken blev bygget i 1883, men allerede 10 år før forsøgte man første gang at indsamle penge til kirken. Det var godsejer og justitsråd Henning Plesner, der var initiativtager. Han indkaldte til møde, men der blev kun indsamlet kr. 1.790, så byggeriet blev stillet i bero. Sommeren 1882 gav en ualmindelig god høst på egnen, …

Læs mere

Skolerne i Arentsminde

Før skolerne blev bygget var der omgangsskoler. Det vil sige, at lærerne tog rundt på gårdene og underviste børnene. Da Folkeskoleloven kom, blev kommunerne påbudt at bygge skoler. I 1840 blev Røgild skole bygget. Distriktet omfattede Røgild by og Langeslund.Skolen var meget lille og i 1869 blev der bygget en større. Skolen var en ”toklasset”. …

Læs mere

Byens historie

Byen’s historie kan dateres tilbage til omkring år 1250. Dengang foregik livet i Røgild hvor der senere er beskrevet som Røgild by. Der kommer i 1788 en stor gård til området, udstykket fra herregården Bratskov Brovst, den kommer til at hedde Langeslund. Langeslund og dens beboere kommer til at lægge navn byen og veje i …

Læs mere

Langeslund hovedgård

Herregården Langeslunds oprindelse går tilbage til året 1787, da den blev udstykket som afbyggergård af Bratskov, der den gang ejedes af Justitsråd Ole Tønder Lange. Langeslund var på 1450 tønder land, mest eng og mose. Det egentlige dyrkede areal udgjorde 250 tønder land.Oprindelig hed gården Røgildgaard, vel nærmest efter beliggenheden, men efter nogen tid blev …

Læs mere

Stationen i Arentsminde

Fremsynede mænd begyndte, i starten af 1870erne at planlægge, en jernbane mod vest fra Nørresundby. Banen skulle føres ud i det øde og trafikforsømte område ude mod vest. Strækningen mod Fjerritslev havde hidtil været betjent af postdiligencen eller egen hestevogn ellers måtte man gå, det var ikke unormalt at man gik til Aalborg. Planerne blev …

Læs mere