Langeslund hovedgård

Herregården Langeslunds oprindelse går tilbage til året 1787, da den blev udstykket som afbyggergård af Bratskov, der den gang ejedes af Justitsråd Ole Tønder Lange. Langeslund var på 1450 tønder land, mest eng og mose. Det egentlige dyrkede areal udgjorde 250 tønder land.Oprindelig hed gården Røgildgaard, vel nærmest efter beliggenheden, men efter nogen tid blev …

Læs mere