Velkommen til Arentsminde Lokalhistoriske Arkivs forside.

Vi bevarer materialer om byens historie, så hvis du har billeder, fortællinger eller andet materiale, der bør bevares for eftertiden, så kom ind og besøg os!

Indlevering af arkivalier

Arkivalier/effekter/billeder er noget af det vi rigtig gerne vil have i arkivet. Det indleverede bliver opbevaret efter alle kunstens regler. Det kan indleveres i åbningstiden eller kontakte os på tlf. 6176258 eller 29169257.

Vi registrerer løbende vores arkivalier og gør dem tilgængelige på Arkiv.dk