Langeslund hovedgård

Herregården Langeslunds oprindelse går tilbage til året 1787, da den blev udstykket som afbyggergård af Bratskov, der den gang ejedes af Justitsråd Ole Tønder Lange. Langeslund var på 1450 tønder land, mest eng og mose. Det egentlige dyrkede areal udgjorde 250 tønder land.Oprindelig hed gården Røgildgaard, vel nærmest efter beliggenheden, men efter nogen tid blev gården opkaldt efter dens ejer Ole Lange.

I 1861 overtog Henning Christoffer Plesner (1833-1915) Langeslund. Han blev senere justitsråd og folketingsmand. Henning Plesner begyndte at udstykke gården, men i starten solgte han kun jorden til folk, der havde tjent på gården. Der blev udstykket ca. 1000 tønder land fra gården og i 1899 blev Haabet bygget, som så blev overdraget til Plesners ældste søn, Arent Plesner, mens den yngste søn, Severin Plesner fik Langeslund. Severin fortsatte gårdens udstykning ned til 17 tønder land. Arentsminde voksede på det udstykkede terræn og fik navnet efter Arent Plesner. Henning Plesner var meget initiativrig. Han lod opføre et herregårdsmejeri og bolig til mejeriet samt smedje og gartnerhus. Desuden blev kirken opført i 1883 på foranledning af Plesnerslægten. De havde doneret grunden.

Der skete meget i løbet af en kort årrække. Aalborg-Fjerritslevbanen blev åbnet i 1888, i 1898 blev mejeriet bygget, brugsforeningen kom til i 1903 og nogenlunde samtidigt opstod bageriet og forsamlingshuset. I det nuværende Granly havde der længe været afholdskro.

I 1926 ophørte Plesnerslægtens æra på Langeslund idet ejendommen blev solgt til P. A. Moos. I 1941 solgte han gården til Chr. Lundgaard og efter flere ejerskifter købte Brovst kommune de sørgelige rester og opførte i stedet Langeslund skole.