Langeslund Kirke

Kirken blev bygget i 1883, men allerede 10 år før forsøgte man første gang at indsamle penge til kirken. Det var godsejer og justitsråd Henning Plesner, der var initiativtager. Han indkaldte til møde, men der blev kun indsamlet kr. 1.790, så byggeriet blev stillet i bero. Sommeren 1882 gav en ualmindelig god høst på egnen, …

Læs mere

Byens historie

Byen’s historie kan dateres tilbage til omkring år 1250. Dengang foregik livet i Røgild hvor der senere er beskrevet som Røgild by. Der kommer i 1788 en stor gård til området, udstykket fra herregården Bratskov Brovst, den kommer til at hedde Langeslund. Langeslund og dens beboere kommer til at lægge navn byen og veje i …

Læs mere

Stationen i Arentsminde

Fremsynede mænd begyndte, i starten af 1870erne at planlægge, en jernbane mod vest fra Nørresundby. Banen skulle føres ud i det øde og trafikforsømte område ude mod vest. Strækningen mod Fjerritslev havde hidtil været betjent af postdiligencen eller egen hestevogn ellers måtte man gå, det var ikke unormalt at man gik til Aalborg. Planerne blev …

Læs mere